Apie svetainę

Spausdinti turinį

Informacija pagal elektroninės prekybos taisykles

SIA AgTech
"Vilcini"
Zalenieku pagasts
LV-3011 Jelgavas novads

Tel.: 0 6234 3076
        0 2923 4911
        0 2630 5153
        0 2917 7986

URL: www.agreto.lt


El. p.:
shop@agreto.lt


Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 43603051659
PVN numurs: LV43603051659


Bankas konts:
bankas koda numurs / konta numurs
UNLALV2X / LV10UNLA0050018462972


Svetainės administratorius:
Walter Neuper, neuper@agreto.com


Autoriaus teisės:
Svetainės dizainas, tekstas, grafika, žymėjimas ir išdėstymas bei programinės įrangos autoriaus teisės priklauso © 1998–2014 „AGRETO electronics“, GmbH. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.